Paola Filippi

Via Verdi, 6 - 38122 Trento
tel. 0461 282947
paola.filippi-1[at]unitn [dot] it