Elena Rizzi

Via Briamasco, 2 - 38122 Trento
tel. 0461 283280
elena.rizzi[at]unitn [dot] it