Marzia Filippi

Via Rosmini, 70 - 38122 Trento
tel. 0461 281272 | fax. 0461 281287
marzia.filippi[at]unitn [dot] it