Gianmarco Ruvolo

Students' representative to the Academic Senate

Academic Senate

Member: Student Council

Via Verdi, 53 - 38122 Trento
gianmarco.ruvolo[at]studenti [dot] unitn [dot] it