Leonardo Errati

Research grant holder

Department of Mathematics


Via Sommarive, 14 - 38123 Povo
leonardo.errati[at]unitn [dot] it