Journal of cold regions engineering

Library: Biblioteche UniTrento
BUM. Biblioteca Universitaria Mesiano
loc. Mesiano 77, Trento

Year Volume Number Holdings
2004 18 1 Yes
2003 17 4 Yes
2003 17 3 Yes
2003 17 2 Yes
2003 17 1 Yes
2002 16 4 Yes
2002 16 3 Yes
2002 16 2 Yes
2002 16 1 Yes
2001 15 1 -4 Yes
2000 14 1 -4 Yes
1999 13 1 -4 Yes
1998 12 1 -4 Yes
1997 11 1 -4 Yes
1996 10 1 -4 Yes
1995 9 1 -4 Yes
1994 8 1 /4 Yes
1993 7 1 -4 Yes
1992 6 3 Yes
1988 2 3 Yes